Streekidentiteit als economische hefboom in de Gentse bloemenregio

1. Ontwikkelen en promoten van een gezamenlijke merknaam voor de regio
De economische ontwikkeling via regional branding impliceert automatisch het versterken van de identiteit.

2. Het profileren van deze streekidentiteit onder deze merknaam
Een belangrijke generator voor het uitdragen van deze streekidentiteit en het genereren van economische meerwaarde.


3. Versterken van het ondernemerschap op basis van streekidentiteit
Dit zal gebeuren door de diffusie van bestaande kennis rond ‘regional branding’ en door de valorisatie van deze kennis in nieuwe producten, concepten en netwerken.

4. Stimuleren van onderzoek en innovatie rond de sierteeltsector in de regio
Door de samenwerking van diverse onderzoeks- en innovatiepartners binnen de sierteelt sector wordt een structureel regioverband opgezet dat nauw aansluit bij de kennisvragen van de ondernemers.

5. Impulsen genereren voor tewerkstelling in de sierteeltsector in de regio middels toeleiding en vorming
Door geïntegreerde programma’s op te zetten kan een impuls geven aan de tewerkstelling binnen de regio. En dit zowel naar meer aanbod van arbeid, als naar een gemiddeld betere kwalificatie.

6. Ontwikkelen van een gezamenlijk beleidsplatform
Voor het welslagen van een regional brand is een samenhangende visie nodig. Naast die visie is ook een homogene beleidsaanpak nodig die rond en vanuit de regional branding kan gevoerd worden.
Hieraan werken mee : 
 

 

 

 

 
Evenementen
Disclaimer | Contact | Site-map