Streekidentiteit als economische hefboom in de Gentse bloemenregio

EEN SIERTEELTACADEMIE OP MAAT VAN ALLE ONDERNEMERS

Het opzetten van een regional brand geeft ook een uitdaging naar het ondernemerschap binnen de sector van de sierteelt. Om het ondernemerschap in de sector te versterken willen we met diverse partners een kennisnetwerk van ondernemers – we noemen dit een SierteeltAcademie - opzetten. Hierdoor kunnen we het vormingsaanbod beter op elkaar afstemmen en een totaalaanbod zonder lacunes bieden aan de ondernemers.

De inhoudelijke focus van dit vormingsaanbod zal duidelijk liggen op het aanbieden van kennis (kennisdiffusie) aan ondernemers rond de manier waarop ze het ontwikkelde streekmerk kunnen aanwenden in het kader van hun productprofilering enerzijds en in kader van productontwikkeling anderzijds.

Door onderlinge afstemming zullen de partners (AVBS, Innovatiesteunpunt, EROV) in deze deelactie een totaalaanbod vorming rond ondernemerschap samenstellen dat tegemoetkomt aan de verschillende behoeftes van siertelers. >De activiteiten bestaan dus uit: - Opstarten van een werkgroep die uitvoering en coördinatie geeft aan het integreren van de regional branding bij de ondernemers in de sierteeltsector Ontwikkelen en aanbieden van een ‘toolkit’ van specifieke en innovatieve werkvormen en inhouden, specifiek gericht op de sierteeltondernemers in de regio: Ondernemerscafé’s en netwerkmomenten, Demonstraties, Classes en cursussen, Coaching, waarbij de kennis rond regional branding en haar potenties gediffuseerd wordt en gevaloriseerd in nieuwe producten en concept.


Doelgroep: Ondernemers in de regio die zich in verschillende fasen van ondernemerschap bevinden, van startend tot zeer ervaren en op zoek naar nieuwe wegen ;Klik hier voor de folder van SierteeltAcademie

Werken mee:

     

  • Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners,

  • Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw,

  • Economische Raad Oost-Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 
Evenementen
Disclaimer | Contact | Site-map