Streekidentiteit als economische hefboom in de Gentse bloemenregio

Tewerkstelling

In het kader van tewerkstelling werken Agro|services, Resoc Gent en rondom Gent en het AVBS samen. Zij willen de specifieke noden van de sierteeltsector blootleggen en deze structureel aanpakken. In september zal u dan ook in het verbondsnieuws een enquête vinden die de ervaringen van siertelers met hun arbeiders zal bevragen. Vanuit de resultaten van deze enquêtering zal men dan een specifiek aanbod opmaken. Tegen het einde van dit jaar zal er dan een informatie-avond plaatsvinden waarop werkgevers en begeleiders een duidelijk verhaal krijgen van hoe de pijnpunten bij tewerkstelling in de sierteelt kunnen aangepakt worden.  Tevens zullen er oplossingen geboden worden op de problemen die blootgelegd werden via de enquête.

In de loop van 2011 zullen er vanuit het project gent : bloemenregio nog andere evenementen georganiseerd worden om de tewerkstelling binnen de sierteeltsector te optimaliseren.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij

Pieter Vinck :

pieter.vinck@boerenbond.be

Ben Kusters :

ben.kusters@boerenbond.be

Carine de Meester :

carine.demeester@gentrondomgent

 

 
Evenementen
Disclaimer | Contact | Site-map